Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами

у січні–березні 2019 року

 

Найменування послуги

згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

січня–березня 2018р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол.

США

у % до

січня–березня 2018р.

у % до загального обсягу, розділу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

12562,7

121,0

100,0

4326,0

100,8

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

6774,0

107,0

53,9

1

1

1

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

Послуги для переробки товарів за кордоном

6774,0

107,0

100,0

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1

1

778,5

97,8

18,0

Транспортні послуги

5043,8

147,9

40,1

711,8

77,6

16,5

Послуги, пов’язані з подорожами

80,2

93,5

0,6

1819,6

146,8

42,1

Послуги з будівництва

1

1

1

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

139,9

97,2

3,2

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням   інтелектуальної власності

1

1

1

1

1

1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

348,1

1004,3

2,8

135,6

135,2

3,1

Ділові послуги

66,9

46,4

0,5

380,6

38,7

8,8

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

1

1

1

Державні та урядові послуги

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.