Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)

в області у січні–березні 2019 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн

ЄС

інших

країн

світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти)

 

 

 

на 01.01.2019

186144,6

150063,6

36081,0

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.2019

130187,1

100154,2

30032,9

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

114,3

114,3

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

2

2

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

2

–494,1

2

з них

 

 

 

курсова різниця3

–594,4

–507,4

–87,0

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.04.2019

129705,2

99774,4

29930,8

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

на 01.01.2019

55957,5

49909,4

6048,1

на 01.04.2019

47716,0

42776,0

4940,0

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.04.2019

177421,2

142550,4

34870,8

______________

1 Дані на 01.01.2019 є попередніми.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

3 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.