Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

в області за видами економічної діяльності

у січні–червні 2019 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.07.2019

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

Усього

130410,9

100,0

132074,8

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

3221,1

2,5

3235,8

2,4

Промисловість

57614,4

44,2

59094,6

44,7

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

11618,8

8,9

11954,5

9,0

переробна промисловість

44735,0

34,3

45823,6

34,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1260,6

1,0

1316,5

1,0

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Будівництво

31258,2

24,0

31084,8

23,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6939,9

5,3

7223,6

5,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

26889,7

20,6

26875,4

20,4

Операції з нерухомим майном

1374,5

1,0

1431,2

1,1

Професійна, наукова та технічна

діяльність

1854,0

1,4

1853,7

1,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1137,2

0,9

1150,9

0,9

Інші види економічної діяльності

121,9

0,1

124,8

0,1

______________

1 Дані на 01.01.2019 є попередніми.