Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

в області за видами економічної діяльності

у січні–березні 2019 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.04.2019

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

Усього

130187,1

100,0

129705,2

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

3234,2

2,5

3202,7

2,5

Промисловість

57614,4

44,3

57711,1

44,5

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

11618,8

8,9

11703,4

9,0

переробна промисловість

44735,0

34,4

44730,8

34,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1260,6

1,0

1276,9

1,0

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Будівництво

31258,2

24,0

30693,4

23,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6939,9

5,3

7080,7

5,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

26889,7

20,7

26754,2

20,6

Операції з нерухомим майном

1374,5

1,1

1388,6

1,1

Професійна, наукова та технічна

діяльність

1854,0

1,4

1852,7

1,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

900,3

0,7

900,0

0,7

Інші види економічної діяльності

121,9

0,0

121,8

0,0

______________

1 Дані на 01.01.2019 є попередніми.