Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами

у 2018 році

 

Найменування послуги

згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

2017р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол.

США

у % до

2017р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього

48255,6

133,3

100,0

18565,5

101,6

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

23961,6

156,0

49,6

1

1

1

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

Послуги для переробки товарів за кордоном

23961,6

156,0

100,0

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1

1

1

3501,6

156,3

18,9

Транспортні послуги

21994,7

118,4

45,6

3493,7

73,8

18,8

Послуги, пов’язані з подорожами

413,3

129,4

0,9

5197,0

110,4

28,0

Послуги з будівництва

1014,3

74,5

2,1

1

1

1

Послуги зі страхування

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

563,4

105,0

3,0

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

36,9

21,3

0,2

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

414,9

191,0

0,9

635,3

436,7

3,4

Ділові послуги

403,1

123,7

0,8

4073,3

86,8

21,9

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

1

1

1

Державні та урядові послуги

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.