Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)

в області у січні-вересні 2018 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн

ЄС

інших

країн

світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти)

 

 

 

на 01.01.2018

210422,6

161436,4

48986,2

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.2018

134187,3

104512,9

29674,4

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

6619,1

5987,5

631,6

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–4793,5

–4793,5

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

–2519,5

–2167,5

–352,0

з них

 

 

 

курсова різниця2

–2503,5

–2151,5

–352,0

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.10.2018

133493,4

103539,4

29954,0

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

на 01.01.2018

76235,3

56923,5

19311,8

на 01.10.2018

62278,2

57484,7

4793,5

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.10.2018

195771,6

161024,1

34747,5

_____________

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

Довідково: Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в області на одну особу населення 115,0 долара США.