Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області

за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.04.2018

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

Усього

134187,3

100,0

139966,0

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

2242,2

1,7

2326,0

1,7

Промисловість

61400,6

45,7

65825,2

47,0

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

15190,3

11,3

15782,6

11,3

переробна промисловість

45122,8

33,6

48908,5

34,9

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1087,5

0,8

1134,1

0,8

Будівництво

33363,0

24,9

33601,4

24,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6030,8

4,5

6545,4

4,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

27244,0

20,3

27502,8

19,6

Операції з нерухомим майном

1697,2

1,3

1952,3

1,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

1221,8

0,9

1224,2

0,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

936,5

0,7

936,6

0,7

Інші види економічної діяльності

51,2

0,0

52,1

0,0

____________

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).