Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами області за видами

у 2017 році

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

2017

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ

квартал

ІV

квартал

2017

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ

квартал

ІV

квартал

Усього

36191,9

6811,2

9589,4

10646,7

9144,6

18268,7

4006,3

4828,7

4509,6

4924,1

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

15357,3

2122,4

4116,5

4391,2

4727,2

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1

1

2240,2

364,2

573,0

404,8

898,2

Транспортні послуги

18577,4

4391,9

5131,9

5624,4

3429,3

4735,2

1066,4

1421,1

1361,1

886,6

Послуги, пов’язані з подорожами

319,4

57,6

112,3

92,4

57,2

4708,7

967,2

1211,9

1262,6

1267,0

Послуги з будівництва

1360,6

1

1

1

813,6

1

1

Послуги зі страхування

1

1

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

1

1

173,0

1

71,1

1

46,7

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

217,2

89,6

1

52,2

1

145,5

13,8

2,1

103,3

26,2

Ділові послуги

326,0

79,6

80,3

79,7

86,4

4690,7

1085,4

1417,5

1201,7

986,1

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

1

1

1

1

Державні та урядові послуги

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.