Структура зовнішньої торгівлі послугами області

у 2016 році

(щоквартальна оперативна інформація)

 

Найменування послуги

згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

2015р.

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до

2015р.

у % до загального обсягу

Усього

28796,9

131,5

100,0

15422,0

102,2

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

14347,4

105,7

49,8

1

1

1

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

Послуги для переробки товарів за кордоном

14347,4

105,7

49,8

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1

1

2550,4

174,5

16,5

Транспортні послуги

13094,2

185,5

45,5

5360,3

86,1

34,8

Послуги, пов’язані з подорожами

212,5

83,4

0,7

3162,5

122,4

20,5

Послуги з будівництва

474,5

288,5

1,6

1

1

1

Послуги зі страхування

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

1

1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

260,3

392,1

0,9

482,7

267,8

3,1

Ділові послуги

354,7

45,0

1,2

1689,0

78,6

11,0

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

1

1

Державні та урядові послуги

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.