Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за січеньвересень 2016 року

(щоквартальна оперативна інформація)

 

Найменування послуги

згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

січня–вересня 2015р.

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до

січня–вересня 2015р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

21388,5

126,5

100,0

10519,1

96,1

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

11083,7

103,2

51,8

1

1

1

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

Послуги для переробки товарів за кордоном

11083,7

103,2

51,8

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1

1

1750,1

157,7

16,6

Транспортні послуги

9434,2

182,8

44,1

3962,1

84,4

37,7

Послуги, пов’язані з подорожами

151,8

76,5

0,7

2249,2

120,1

21,4

Послуги з будівництва

310,2

255,8

1,5

Послуги зі страхування

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1

1

1

284,7

316,6

2,7

Ділові послуги

268,7

42,0

1,3

1180,8

81,1

11,2

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

1

1

Державні та урядові послуги

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.