Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за січеньберезень 2016 року

(щоквартальна оперативна інформація)

 

Найменування послуги

згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

січня–березня 2015р.

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до

січня–березня 2015р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

5359,2

97,5

100,0

2765,5

80,7

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

3712,4

103,4

69,3

1

1

1

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

Послуги для переробки товарів за кордоном

3712,4

103,4

69,3

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

301,7

101,2

10,9

Транспортні послуги

1365,9

85,3

25,5

1106,1

73,0

40,0

Послуги, пов’язані з подорожами

33,4

104,7

0,6

617,3

125,4

22,3

Послуги з будівництва

1

1

1

Послуги зі страхування

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1

1

1

116,3

164,0

4,2

Ділові послуги

93,2

43,3

1,7

264,2

52,1

9,6

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Державні та урядові послуги

________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.