Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області

за видами економічної діяльності у 2016 році1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2016

31.12.2016

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

тис.дол.

США

у % до

загального підсумку

Усього

199587,7

100,0

182256,2

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

8976,0

4,5

3778,3

2,1

Промисловість

84456,0

42,3

80854,2

44,4

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

15917,4

8,0

14558,4

8,0

переробна промисловість

67499,9

33,8

65346,0

35,9

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1038,7

0,5

949,8

0,5

Будівництво

30146,0

15,1

28508,9

15,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

45127,7

22,6

39286,1

21,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

26373,7

13,2

25434,7

14,0

Операції з нерухомим майном

1745,1

0,9

1685,1

0,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

1633,6

0,8

1580,8

0,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

938,2

0,5

937,9

0,5

Інші види економічної діяльності

191,4

0,1

190,2

0,1

_____________

1 Дані на 31.12.2016 є попередніми.