“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥

за с≥чень 2015 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до

с≥чн€
2014р.

у % до
загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до

с≥чн€
2014р.

у % до
загального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

32935,9

91,9

100,0

12509,4

41,4

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти
тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

1295,0

102,4

10,4

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

246,1

144,5

2,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

47,1

Ц

0,4

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1001,8

91,5

8,0

II. ѕродукти рослинного
походженн€

2985,0

54,7

9,1

632,0

46,9

5,1

07 овоч≥

2,3

185,0

0,0

214,5

51,0

1,7

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

827,3

87,8

2,5

87,6

33,7

0,7

09 кава, чай

54,3

137,0

0,2

190,6

149,6

1,5

10 зернов≥ культури

1834,0

47,8

5,6

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-крупТ€ноњ промисловост≥

0,2

Ц

0,0

34,2

220,2

0,3

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних
рослин

187,4

37,0

0,6

105,1

20,0

0,8

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

79,5

71,4

0,2

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

120,8

49,3

0,4

3,1

86,1

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

1346,1

451,1

4,1

190,8

57,0

1,5

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

55,1

84,7

0,4

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

28,3

115,8

0,1

Ц

Ц

Ц

18 какао та продукти з нього

86,4

103,6

0,3

53,6

20,7

0,4

19 готов≥ продукти ≥з зерна

8,2

64,9

0,0

22,2

833,1

0,2

20 продукти переробки овоч≥в

651,8

4597,6

2,0

51,6

Ц

0,4

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

61,3

97,5

0,2

Ц

Ц

Ц

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

8,3

101,6

0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

510,1

505,8

1,5

Ц

Ц

Ц

V. ћ≥неральн≥ продукти

1388,0

54,8

4,2

1887,0

11,0

15,1

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

1383,7

54,6

4,2

372,1

85,0

3,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

4,3

Ц

0,0

1514,9

9,1

12,1

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

12864,3

114,9

39,1

1307,4

183,2

10,5

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али,
пластмаси та вироби з них

177,3

133,4

0,5

1982,3

70,9

15,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥
матер≥али

175,6

132,6

0,5

1885,5

73,8

15,1

40 каучук, гума

1,7

300,0

0,0

96,8

40,4

0,8

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

0,5

1,6

0,0

0,2

18,1

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

0,5

Ц

0,0

0,2

18,1

0,0

I’. ƒеревина ≥ вироби з
деревини

6469,8

65,8

19,6

150,3

36,1

1,2

44 деревина ≥ вироби з

деревини

6469,8

65,8

19,6

150,3

36,1

1,2

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

50,9

660,1

0,2

1337,3

444,0

10,7

48 пап≥р та картон

49,0

634,8

0,1

1336,9

443,9

10,7

49 друкована продукц≥€

2,0

Ц

0,0

0,5

694,5

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та
текстильн≥ вироби

1080,9

95,7

3,3

931,4

107,4

7,4

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

102,0

51,6

0,8

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

46,8

62,1

0,4

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

8,3

7894,8

0,0

288,4

302,9

2,3

55 синтетичн≥ або штучн≥
штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

61,7

49,6

0,5

56 вата

3,0

16,2

0,0

220,1

127,3

1,8

58 спец≥альн≥ тканини

Ц

Ц

Ц

20,8

52,4

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

109,5

5899,7

0,9

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

0,2

8,0

0,0

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

10,6

Ц

0,0

17,9

1402,0

0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1058,6

99,7

3,2

3,9

50,8

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текcтильн≥

вироби

0,4

3,5

0,0

59,9

45,1

0,5

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори,
парасольки

4,3

299,1

0,0

Ц

Ц

Ц

64 взутт€

0,1

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

65 головн≥ убори

4,2

293,2

0,0

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

2314,4

115,2

7,0

481,9

54,1

3,9

68 вироби з каменю, г≥псу,
цементу

21,5

216,8

0,1

91,1

138,9

0,7

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

34,0

112,2

0,3

70 скло та вироби ≥з скла

2292,8

114,7

7,0

356,8

44,9

2,9

XIV.71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

871,9

33536,3

2,6

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

198,5

80,4

0,6

343,7

44,2

2,7

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

69,2

84,2

0,6

73 вироби з чорних метал≥в

198,5

105,3

0,6

147,6

65,7

1,2

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

36,3

11,4

0,3

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

8,4

Ц

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

Ц

Ц

Ц

62,8

1815,7

0,5

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

Ц

Ц

Ц

19,4

13,0

0,2

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне
обладнанн€

543,8

88,0

1,7

1245,9

74,0

10,0

84 реактори €дерн≥, котли,
машини

312,8

93,9

0,9

1118,0

94,3

8,9

85 електричн≥ машини

231,0

81,1

0,7

127,9

25,6

1,0

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

23,9

60,1

0,1

413,0

32,9

3,3

87 засоби наземного транспорту кр≥м зал≥зничного

23,9

60,1

0,1

413,0

32,9

3,3

XVIII. ѕрилади та апарати
оптичн≥; фотограф≥чн≥

Ц

Ц

Ц

203,5

63,3

1,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

Ц

Ц

Ц

203,5

63,3

1,6

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

2495,4

122,1

7,6

104,5

89,4

0,8

94 мебл≥

2495,2

122,1

7,9

94,7

92,9

0,8

95 ≥грашки

Ц

Ц

Ц

0,2

37,8

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,2

276,9

0,0

9,6

66,1

0,1