Структура експорту-імпорту області за видами послуг за 2015 рік

(квартальна інформація за уточненими річними даними)

 

 

Експорт, тис.дол. США

Імпорт, тис.дол. США

2015

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ

квартал

ІV

квартал

2015

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ

квартал

ІV

квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

21898,7

5494,6

5527,3

5891,4

4985,3

15091,4

3426,4

3817,8

3697,9

4149,3

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

13568,4

3590,4

3405,3

3743,6

2829,2

1614,3

249,6

337,2

448,6

578,9

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1461,8

298,0

517,5

294,6

351,7

Транспортні послуги

7057,0

1601,0

1690,0

1870,3

1895,6

6226,9

1514,2

1462,4

1716,9

1533,4

Послуги, пов’язані з подорожами

254,9

31,9

76,9

89,7

56,5

2583,7

492,3

653,9

726,6

710,9

Послуги з будівництва

164,5

39,4

61,2

20,7

43,2

51,6

33,1

5,8

12,7

Послуги зі страхування

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

702,7

220,8

218,0

133,0

131,0

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

122,1

73,2

48,9

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

66,4

16,4

26,4

9,6

14,0

180,2

70,9

11,6

7,4

90,3

Ділові послуги

787,5

215,5

267,5

157,6

146,9

2148,2

507,3

584,3

365,1

691,5

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Державні та урядові послуги

______________

Примітка. Незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.