Структура зовнішньої торгівлі послугами Рівненської області

за 2014 рік

 

Найменування послуги

згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис. дол.

США

у % до

 2013р.

у % до загального обсягу

тис. дол.

США

у % до

 2013р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

48454,8

74,0

100,0

22804,5

81,7

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

23998,3

118,2

49,5

2322,7

67,2

10,2

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

0,4

0,2

0,0

1855,4

86,4

8,1

Транспортні послуги

21479,5

51,5

44,3

10510,3

198,5

46,1

Послуги, пов’язані з подорожами

282,3

64,7

0,6

3553,8

61,8

15,6

Послуги з будівництва

124,6

86,5

0,3

5,0

17,9

0,0

Послуги зі страхування

4,7

13,9

0,0

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

1214,0

51,9

5,3

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

266,7

88,5

1,2

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

164,3

87,6

0,3

369,7

61,0

1,6

Ділові послуги

2274,0

93,3

4,7

2702,2

33,9

11,8

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

131,5

346,1

0,3

Державні та урядові послуги