Пасажирські перевезення за січень 2015 року

 

 

Перевезено (відправлено) пасажирів

Пасажирооборот

млн.

у % до

січня 2014р.

млн.пас.км

у % до

січня 2014р.

Усіма видами транспорту

10,8

105,5

179,3

96,4

у тому числі

 

 

 

 

залізничним

1

1

1

1

автомобільним2

8,0

94,3

93,2

90,6

водним

авіаційним

1

1

1

1

тролейбусним

1

1

1

1

трамвайним

метрополітенним

______________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.