Доходи від надання послуг пошти та зв’язку

за І півріччя 2015 року

(тис.грн.)

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – усього1

У тому числі населенню

Послуги пошти та зв’язку – усього

400834,3

272718,3

у тому числі

 

 

поштового

34256,7

7264,1

телеграфного

56,5

9,0

телефонного міського

44275,8

21041,4

телефонного сільського

8104,9

7129,6

телефонного міжміського (включаючи міжнародний)

4904,7

2535,4

ІР-телефонії

кур’єрської діяльності

314,4

проводового мовлення

1506,4

1220,6

спеціального і фельдзв’язку

638,7

передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку

7385,7

2219,8

з нього кабельного телебачення

2184,2

2173,3

нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот

комп’ютерного

32433,7

22550,9

з нього

 

 

надання доступу до мережі Інтернет

31622,3

22550,9

мобільного

265698,2

208746,7

з нього

 

 

стільникового

265698,2

208746,7

______________

1 З урахуванням ПДВ.