Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

83956

6529

7,8

47282

56,3

30145

35,9

11926

14,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

12784

8886

69,5

3898

30,5

1539

12,0

Промисловість

B+C+D+E

38238

6529

17,1

24620

64,4

7089

18,5

1704

4,5

Будівництво

F

5103

1742

34,1

3361

65,9

1374

26,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13331

6771

50,8

6560

49,2

2848

21,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5832

3445

59,1

2387

40,9

668

11,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

773

231

29,9

542

70,1

221

28,6

Інформація та телекомунікації

J

614

614

100,0

318

51,8

Фінансова та страхова діяльність

K

94

94

100,0

77

81,9

Операції з нерухомим майном

L

2613

378

14,5

2235

85,5

1384

53,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1381

2

2

2

2

970

70,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1955

825

42,2

1130

57,8

416

21,3

Освіта

P

188

188

100,0

41

21,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

751

2

2

2

2

181

24,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

100

100

100,0

38

38,0

Надання інших видів послуг

S

199

199

100,0

147

73,9

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.