Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього
 

5033734,9

546472,8

10,9

3262289,1

64,8

1224973,0

24,3

346605,1

6,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

849473,8

707000,8

83,2

142473,0

16,8

29688,7

3,5

Промисловість

B+C+D+E

2646965,1

546472,8

20,6

1799022,5

68,0

301469,8

11,4

51879,1

2,0

Будівництво

F

226651,6

101979,3

45,0

124672,3

55,0

35921,0

15,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

611385,2

327817,5

53,6

283567,7

46,4

86933,9

14,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

318869,2

213535,1

67,0

105334,1

33,0

19708,5

6,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

25936,9

8704,0

33,6

17232,9

66,4

6621,7

25,5

Інформація та телекомунікації

J

24158,0

24158,0

100,0

11594,1

48,0

Фінансова та страхова діяльність

K

3137,7

3137,7

100,0

2699,9

86,0

Операції з нерухомим майном

L

115420,2

27645,6

24,0

87774,6

76,0

46021,8

39,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

68388,9

2

2

2

2

33792,2

49,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

95581,0

46894,4

49,1

48686,6

50,9

11793,4

12,3

Освіта

P

7248,6

7248,6

100,0

1168,5

16,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

31262,1

2

2

2

2

4528,4

14,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4444,7

4444,7

100,0

1458,6

32,8

Надання інших видів послуг

S

4811,9

4811,9

100,0

2795,3

58,1

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.