Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

60298478,6

7670687,5

12,7

33959418,7

56,3

18668372,4

31,0

5754558,4

9,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

7901065,9

5163492,3

65,4

2737573,6

34,6

675768,2

8,6

Промисловість

B+C+D+E

27254186,5

7670687,5

28,1

16538496,2

60,7

3045002,8

11,2

529325,6

1,9

Будівництво

F

2761980,2

1012692,5

36,7

1749287,7

63,3

560080,1

20,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

18432533,2

9643448,4

52,3

8789084,8

47,7

3095993,9

16,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2577300,7

1320218,1

51,2

1257082,6

48,8

281181,5

10,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

126336,7

39684,6

31,4

86652,1

68,6

22805,4

18,1

Інформація та телекомунікації

J

82264,3

 

82264,3

100,0

47450,9

57,7

Фінансова та страхова діяльність

K

19043,9

 

19043,9

100,0

10641,8

55,9

Операції з нерухомим майном

L

495135,9

41893,0

8,5

453242,9

91,5

277291,1

56,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

181152,3

2

2

2

2

112426,3

62,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

312135,6

139563,6

44,7

172572,0

55,3

70327,8

22,5

Освіта

P

23222,2

23222,2

100,0

12181,2

52,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

79681,7

2

2

2

2

15292,9

19,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

11817,5

11817,5

100,0

6631,9

56,1

Надання інших видів послуг

S

40622,0

40622,0

100,0

37159,8

91,5

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.