Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

82085

6529

8,0

47241

57,5

28315

34,5

10270

12,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

12319

8882

72,1

3437

27,9

1111

9,0

Промисловість

B+C+D+E

37969

6529

17,2

24591

64,8

6849

18,0

1532

4,0

Будівництво

F

4965

1741

35,1

3224

64,9

1239

25,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12911

 

6765

52,4

6146

47,6

2469

19,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5766

 

 

3444

59,7

2322

40,3

615

10,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

763

231

30,3

532

69,7

211

27,7

Інформація та телекомунікації

J

564

564

100,0

277

49,1

Фінансова та страхова діяльність

K

82

82

100,0

65

79,3

Операції з нерухомим майном

L

2462

378

15,4

2084

84,6

1242

50,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1260

2

2

2

2

850

67,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1853

 

 

825

44,5

1028

55,5

319

17,2

Освіта

P

184

184

100,0

37

20,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

741

2

2

2

2

171

23,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

93

93

100,0

31

33,3

Надання інших видів послуг

S

153

153

100,0

101

66,0

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.