Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

5280

4

0,1

281

5,3

4995

94,6

4177

79,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

743

50

6,7

693

93,3

596

80,2

Промисловість

B+C+D+E

884

4

0,4

128

14,5

752

85,1

533

60,3

Будівництво

F

508

16

3,1

492

96,9

400

78,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1294

50

3,9

1244

96,1

1055

81,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

290

19

6,6

271

93,4

195

67,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

87

3

3,4

84

96,6

72

82,8

Інформація та телекомунікації

J

133

133

100,0

118

88,7

Фінансова та страхова діяльність

K

25

25

100,0

24

96,0

Операції з нерухомим майном

L

577

5

0,9

572

99,1

532

92,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

384

2

0,5

382

99,5

371

96,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

202

7

3,5

195

96,5

160

79,2

Освіта

P

15

15

100,0

11

73,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

60

1

1,7

59

98,3

39

65,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

17

17

100,0

14

82,4

Надання інших видів послуг

S

61

61

100,0

57

93,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.