Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності
1 у 2016 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

 

Усього

83809

6612

7,9

48025

57,3

29172

34,8

10962

13,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

12953

9153

70,7

3800

29,3

1549

12,0

промисловість

39034

6612

16,9

25712

65,9

6710

17,2

1624

4,2

будівництво

4365

1410

32,3

2955

67,7

1085

24,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12762

6368

49,9

6394

50,1

2352

18,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5459

3262

59,8

2197

40,2

618

11,3

тимчасове розміщування й організація харчування

857

362

42,2

495

57,8

198

23,1

інформація та телекомунікації

687

687

100,0

317

46,1

фінансова та страхова діяльність

91

91

100,0

91

100,0

операції з нерухомим майном

2740

436

15,9

2304

84,1

1383

50,5

професійна, наукова та технічна діяльність

1543

2

2

2

2

955

61,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2055

898

43,7

1157

56,3

318

15,5

освіта

202

2

2

2

2

26

12,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

684

2

2

2

2

226

33,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

100

100

100,0

44

44,0

надання інших видів послуг

277

277

100,0

176

63,5

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.