Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами

за видами економічної діяльності1 у 2016 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

 

Усього

82187

6612

8,0

47978

58,4

27597

33,6

9579

11,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

12503

9149

73,2

3354

26,8

1143

9,1

промисловість

38795

6612

17,0

25676

66,2

6507

16,8

1477

3,8

будівництво

4229

1409

33,3

2820

66,7

969

22,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12461

6363

51,1

6098

48,9

2087

16,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5411

3261

60,3

2150

39,7

588

10,9

тимчасове розміщування й організація харчування

853

362

42,4

491

57,6

194

22,7

інформація та телекомунікації

651

651

100,0

293

45,0

фінансова та страхова діяльність

83

83

100,0

83

100,0

операції з нерухомим майном

2480

436

17,6

2044

82,4

1130

45,6

професійна, наукова та технічна діяльність

1478

2

2

2

2

892

60,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2013

898

44,6

1115

55,4

283

14,1

освіта

202

2

2

2

2

26

12,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

682

2

2

2

2

224

32,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

91

91

100,0

35

38,5

надання інших видів послуг

255

255

100,0

155

60,8

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.