Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2016 році

 

 

Усього,

од

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

 

Усього

4697

3

0,0

285

6,1

4409

93,9

3602

76,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

669

52

7,8

617

92,2

519

77,6

промисловість

805

3

0,4

131

16,3

671

83,3

462

57,4

будівництво

435

13

3,0

422

97,0

330

75,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1138

49

4,3

1089

95,7

915

80,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

264

18

6,8

246

93,2

174

65,9

тимчасове розміщування й організація харчування

79

5

6,3

74

93,7

61

77,2

інформація та телекомунікації

119

119

100,0

102

85,7

фінансова та страхова діяльність

22

22

100,0

22

100,0

операції з нерухомим майном

523

6

1,1

517

98,9

472

90,2

професійна, наукова та технічна діяльність

335

2

0,6

333

99,4

309

92,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

163

7

4,3

156

95,7

119

73,0

освіта

10

1

10,0

9

90,0

5

50,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

57

1

1,8

56

98,2

41

71,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

14

14

100,0

12

85,7

надання інших видів послуг

64

64

100,0

59

92,2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.