Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності

у 2015 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

 

Усього1

84755

7778

9,2

47340

55,8

29637

35,0

12011

14,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

12463

2

2

2

2

3514

28,2

1445

11,6

промисловість

39192

2

2

2

2

7126

18,2

1679

4,3

будівництво

4533

1211

26,7

3322

73,3

1520

33,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11725

5403

46,1

6322

53,9

2756

23,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5245

3081

58,7

2164

41,3

784

14,9

тимчасове розміщування й організація харчування

936

379

40,5

557

59,5

229

24,5

інформація та телекомунікації

925

2

2

2

2

302

32,6

фінансова та страхова діяльність

72

72

100,0

72

100,0

операції з нерухомим майном

2881

510

17,7

2371

82,3

1380

47,9

професійна, наукова та технічна діяльність

2108

667

31,6

1441

68,4

1126

53,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3369

2301

68,3

1068

31,7

326

9,7

освіта

199

2

2

2

2

17

8,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

716

2

2

2

2

181

25,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

95

95

100,0

38

40,0

надання інших видів послуг

296

296

100,0

156

52,7

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.