Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

у 2015 році

 

 

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

 

Усього1

3143228,5

447643,7

14,2

2024549,7

64,4

671035,1

21,4

217086,1

6,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

534056,2

2

2

2

2

74977,5

14,0

16974,1

3,2

промисловість

1753763,6

2

2

2

2

172450,1

9,8

34275,7

2,0

будівництво

116420,4

45796,5

39,3

70623,9

60,7

25110,3

21,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

315428,0

161481,3

51,2

153946,7

48,8

55030,2

17,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

140976,3

96415,2

68,4

44561,1

31,6

14471,3

10,3

тимчасове розміщування й організація харчування

19150,1

8746,2

45,7

10403,9

54,3

3384,0

17,7

інформація та телекомунікації

28315,6

2

2

2

2

7030,1

24,8

фінансова та страхова діяльність

1804,1

1804,1

100,0

1804,1

100,0

операції з нерухомим майном

75617,6

20861,4

27,6

54756,2

72,4

25509,4

33,7

професійна, наукова та технічна діяльність

47711,1

17486,4

36,7

30224,7

63,3

22496,3

47,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

82949,4

58605,1

70,7

24344,3

29,3

5174,8

6,2

освіта

5370,0

2

2

2

2

261,4

4,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

14434,0

2

2

2

2

2484,1

17,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1903,7

1903,7

100,0

777,8

40,9

надання інших видів послуг

5328,4

5328,4

100,0

2302,5

43,2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.