Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами

за видами економічної діяльності

у 2015 році

 

 

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

 

Усього1

42671377,9

8206685,1

19,2

22897022,0

53,7

11567670,8

27,1

3658997,7

8,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

6562009,2

2

2

2

2

1373686,0

20,9

314644,0

4,8

промисловість

21087548,2

2

2

2

2

2234608,6

10,6

389592,7

1,8

будівництво

1398034,8

334595,1

23,9

1063439,7

76,1

437317,4

31,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10919849,9

5551109,6

50,8

5368740,3

49,2

1765321,0

16,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1241165,0

504942,4

40,7

736222,6

59,3

342510,2

27,6

тимчасове розміщування й організація харчування

127531,3

52924,5

41,5

74606,8

58,5

13647,1

10,7

інформація та телекомунікації

181905,1

2

2

2

2

33495,2

18,4

фінансова та страхова діяльність

12182,5

12182,5

100,0

12182,5

100,0

операції з нерухомим майном

390243,6

37836,8

9,7

352406,8

90,3

210738,8

54,0

професійна, наукова та технічна діяльність

418815,2

313496,9

74,9

105318,3

25,1

89385,4

21,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

252345,6

160707,3

63,7

91638,3

36,3

28677,4

11,4

освіта

12443,0

2

2

2

2

813,1

6,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

43198,3

2

2

2

2

6708,1

15,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4614,3

4614,3

100,0

2102,8

45,6

надання інших видів послуг

19491,9

19491,9

100,0

11862,0

60,9

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.