Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами

за видами економічної діяльності

у 2015 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

 

Усього1

82619

7778

9,5

47307

57,2

27534

33,3

10039

12,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

12072

2

2

2

2

3126

25,9

1069

8,9

промисловість

38920

2

2

2

2

6877

17,7

1466

3,8

будівництво

4204

1210

28,8

2994

71,2

1198

28,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11254

5400

48,0

5854

52,0

2321

20,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5169

3078

59,5

2091

40,5

728

14,1

тимчасове розміщування й організація харчування

906

379

41,8

527

58,2

199

22,0

інформація та телекомунікації

870

2

2

2

2

263

30,2

фінансова та страхова діяльність

63

63

100,0

63

100,0

операції з нерухомим майном

2661

510

19,2

2151

80,8

1165

43,8

професійна, наукова та технічна діяльність

1944

667

34,3

1277

65,7

965

49,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3296

2301

69,8

995

30,2

254

7,7

освіта

196

2

2

2

2

14

7,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

706

2

2

2

2

172

24,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

86

86

100,0

29

33,7

надання інших видів послуг

272

272

100,0

133

48,9

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.