Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

у 2015 році

 

 

Усього,

од

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

 

Усього1

5253

4

0,1

275

5,2

4974

94,7

4189

79,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

757

1

0,1

58

7,7

698

92,2

602

79,5

промисловість

899

3

0,3

120

13,4

776

86,3

561

62,4

будівництво

509

11

2,2

498

97,8

413

81,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1306

44

3,4

1262

96,6

1090

83,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

303

15

5,0

288

95,0

227

74,9

тимчасове розміщування й організація харчування

90

5

5,6

85

94,4

70

85,5

інформація та телекомунікації

124

2

1,6

122

98,4

106

85,5

фінансова та страхова діяльність

26

26

100,0

26

100,0

операції з нерухомим майном

530

7

1,3

523

98,7

479

90,4

професійна, наукова та технічна діяльність

368

3

0,8

365

99,2

347

94,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

190

8

4,2

182

95,8

150

78,9

освіта

12

1

8,3

11

91,7

7

58,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

61

1

1,6

60

98,4

42

68,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

17

17

100,0

15

88,2

надання інших видів послуг

61

61

100,0

54

88,5

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.