Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності
1 у 2014 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

 

Усього

86775

2

2

2

2

29861

34,4

11711

13,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

13597

9576

70,4

4021

29,6

1558

11,5

промисловість

39348

2

2

2

2

6278

16,0

1503

3,8

будівництво

4538

1408

31,0

3130

69,0

1082

23,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12547

5777

46,0

6770

54,0

3048

24,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5591

3258

58,3

2333

41,7

800

14,3

тимчасове розміщування й організація харчування

1462

822

56,2

640

43,8

237

16,2

інформація та телекомунікації

976

2

2

2

2

337

34,5

фінансова та страхова діяльність

62

62

100,0

62

100,0

операції з нерухомим майном

2901

586

20,2

2315

79,8

1318

45,4

професійна, наукова та технічна діяльність

2223

691

31,1

1532

68,9

1027

46,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2187

1108

50,7

1079

49,3

297

13,6

освіта

209

2

2

2

2

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

684

2

2

2

2

207

30,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

95

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

355

355

100,0

170

47,9

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.