Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році

 

 

Усього,

тис.грн.

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

 

Усього

2659488,8

2

2

2

2

580723,5

21,8

190546,7

7,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

407034,4

335964,4

82,5

71070,0

17,5

18505,8

4,5

промисловість

1461232,5

2

2

2

2

127337,4

8,7

24880,4

1,7

будівництво

99115,2

45813,5

46,2

53301,7

53,8

15568,6

15,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

291866,8

149930,0

51,4

141936,8

48,6

55650,5

19,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

161051,9

114105,3

70,9

46946,6

29,1

14134,3

8,8

тимчасове розміщування й організація харчування

24626,6

14629,5

59,4

9997,1

40,6

3469,6

14,1

інформація та телекомунікації

24701,4

2

2

2

2

6170,1

25,0

фінансова та страхова діяльність

1888,4

1888,4

100,0

1888,4

100,0

операції з нерухомим майном

63936,4

16230,4

25,4

47706,0

74,6

24258,6

37,9

професійна, наукова та технічна діяльність

44302,0

15643,0

35,3

28659,0

64,7

16626,4

37,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

53057,3

31054,7

58,5

22002,6

41,5

3441,3

6,5

освіта

5000,3

2

2

2

2

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

14346,9

2

2

2

2

3323,8

23,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1530,0

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

5798,7

5798,7

100,0

2055,1

35,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.