Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами

за видами економічної діяльності1 у 2014 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

 

Усього

84906

2

2

2

2

28018

33,0

10040

11,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

13143

9576

72,9

3567

27,1

1153

8,8

промисловість

39088

…2

…2

…2

…2

6041

15,5

1297

3,3

будівництво

4335

1407

32,5

2928

67,5

898

20,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12123

5775

47,6

6348

52,4

2664

22,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5494

3258

59,3

2236

40,7

717

13,1

тимчасове розміщування й організація харчування

1440

822

57,1

618

42,9

216

15,0

інформація та телекомунікації

942

2

2

2

2

310

32,9

фінансова та страхова діяльність

58

58

100,0

58

100,0

операції з нерухомим майном

2781

586

21,1

2195

78,9

1208

43,4

професійна, наукова та технічна діяльність

2095

691

33,0

1404

67,0

901

43,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2092

1108

53,0

984

47,0

204

9,8

освіта

207

2

2

2

2

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

680

2

2

2

2

203

29,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

86

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

342

342

100,0

157

45,9

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.