Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

 

Усього

5189

3

0,1

288

5,5

4898

94,4

4042

77,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

741

61

8,2

680

91,8

566

76,4

промисловість

892

3

0,3

120

13,5

769

86,2

549

61,5

будівництво

495

11

2,2

484

97,8

373

75,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1318

52

3,9

1266

96,1

1097

83,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

297

12

4,0

285

96,0

218

73,4

тимчасове розміщування й організація харчування

98

8

8,2

90

91,8

72

73,5

інформація та телекомунікації

122

2

1,6

120

98,4

104

85,2

фінансова та страхова діяльність

26

26

100,0

26

100,0

операції з нерухомим майном

499

8

1,6

491

98,4

444

89,0

професійна, наукова та технічна діяльність

366

3

0,8

363

99,2

334

91,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

190

8

4,2

182

95,8

143

75,3

освіта

15

1

6,7

14

93,3

10

66,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

55

1

1,8

54

98,2

41

74,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

14

1

7,1

13

92,9

13

92,9

надання інших видів послуг

61

61

100,0

52

85,2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.