Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

у січні–березні 2018 року

 

 

Січень–березень 2018р.

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

2083,0

продовольчі товари

749,7

непродовольчі товари

1333,3

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

продовольчі товари

36,0

непродовольчі товари

64,0

Частка продажу товарів, які вироблені

на території України, %

59,0

продовольчі товари

68,6

непродовольчі товари

53,6