Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

 

Січень–березень

2017р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

2025,7

у тому числі

 

продовольчі товари

624,3

непродовольчі товари

1401,4

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

30,8

непродовольчі товари

69,2

Питома вага продажу товарів, що вироблені

 

на території України, %

54,8

продовольчі товари

79,6

непродовольчі товари

43,8