Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

у 2015 році

 

 

2015

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

6231,1

у тому числі

 

продовольчі товари

2228,8

непродовольчі товари

4002,3

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

35,8

непродовольчі товари

64,2

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

60,5

продовольчі товари

88,2

непродовольчі товари

45,1