Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 за січень–вересень 2015 року

 

 

Січень–вересень 2015 року

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн.

4684,9

продовольчі товари

1613,6

непродовольчі товари

3071,3

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

продовольчі товари

34,4

непродовольчі товари

65,6

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

59,4

продовольчі товари

88,9

непродовольчі товари

43,9