Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 за січень–червень 2015 року

 

 

Січень–червень 2015 року

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн.

2852,7

у тому числі

 

продовольчі товари

1034,5

непродовольчі товари

1818,2

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

36,3

непродовольчі товари

63,7

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

60,4

у тому числі

 

продовольчі товари

88,3

непродовольчі товари

44,6