Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

за січень–березень 2015 року

 

 

Січень–березень 2015 року

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн.

1358,2

у тому числі

 

продовольчі товари

478,0

непродовольчі товари

880,2

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

35,2

непродовольчі товари

64,8

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

59,4

у тому числі

 

продовольчі товари

86,9

непродовольчі товари

44,5