Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–травень 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень

2019р.

до

квітня

2019р.

Травень

2019р.

до

травня

2018р.

Січень–травень

2019р.

до

січня–травня

2018р.

Промисловість

B+C+D

108,5

117,0

121,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

106,7

101,9

104,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

108,4

104,0

96,4

Переробна промисловість

С

106,5

101,7

105,5

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

101,5

108,6

104,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

142,0

103,3

80,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

101,0

104,5

105,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

107,7

252,7

211,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

111,1

95,1

105,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

118,6

73,9

88,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

89,3

111,3

95,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

110,3

136,2

141,6

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.