Індекси промислової продукції за видами діяльності

у січні–травні 2018 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2018р.

до

квітня 2018р.

Травень 2018р.

до

травня 2017р.

Січень–травень 2018р.

до

січня–травня 2017р.

Промисловість

B+C+D

120,4

86,1

90,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

119,3

102,3

100,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

113,5

93,0

107,8

Переробна промисловість  

С

119,9

103,3

100,0

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

107,0

87,5

94,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

106,5

87,3

95,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,9

107,3

107,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

302,3

195,7

95,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

121,0

106,3

98,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

125,5

103,1

106,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

115,1

98,6

110,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

121,8

71,6

79,7

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.