Індекси промислової продукції за видами діяльності

у січні 2018 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2018р.

до

грудня 2017р.

Січень 2018р.

до

січня 2017р.

Промисловість

B+C+D

81,9

106,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

86,7

113,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,4

158,8

Переробна промисловість

С

85,5

111,1

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

90,2

105,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

81,5

106,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

85,9

120,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110,9

132,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

90,5

101,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

90,6

171,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

53,8

142,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

76,7

98,4

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.