Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році1

(остаточні дані)

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень– березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D+Е

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

53,3

54,7

55,9

55,6

56,1

56,5

58,0

59,2

59,6

59,8

60,0

60,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1,5

1,5

1,8

2,0

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Переробна промисловість

С

51,8

53,2

54,1

53,6

53,9

54,2

55,6

56,7

57,1

57,3

57,5

57,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

12,9

12,0

13,0

13,7

14,0

14,4

14,7

14,8

15,0

15,3

15,8

16,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

3,6

3,4

3,3

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,0

3,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

8,4

8,5

9,1

9,1

9,2

9,4

9,4

9,5

9,5

9,4

9,4

9,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

12,2

13,9

10,2

9,0

7,5

6,5

6,6

6,9

6,7

6,6

6,6

6,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

8,3

8,7

0,9

11,4

12,5

13,2

13,9

14,3

14,5

14,6

14,4

14,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

0,8

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,3

1,4

1,4

1,4

1,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1,4

1,8

2,1

2,2

2,5

2,3

2,7

2,6

2,6

2,5

2,7

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

45,9

44,6

43,3

43,6

43,1

42,6

41,2

39,9

39,6

39,3

39,2

39,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

0,8

0,8

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.