Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році1

(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень– березень

Січень– квітень

Січень–травень

Січень– червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D+Е

2574778,8

5479172,9

8279076,9

10849169,8

13568871,6

16254058,0

18846228,5

21581030,7

24566254,6

27685632,0

31136869,1

34382125,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

1372644,5

2995711,3

4625780,6

6035599,4

7616510,0

9186971,3

10930670,8

12777391,9

14629977,4

16563642,4

18683921,3

20650820,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

39577,3

82046,2

150712,6

220879,3

300279,7

373651,3

453182,4

534084,0

610047,6

686202,7

767415,6

846592,9

Переробна промисловість

С

1333067,2

2913665,1

4475068,0

5814720,1

7316230,3

8813320,0

10477488,4

12243307,9

14019929,8

15877439,7

17916505,7

19804227,9

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

332085,7

658136,9

1075759,3

1484892,2

1904976,9

2340505,4

2761115,9

3198336,8

3695404,2

4248905,9

4912700,9

5572882,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

93775,2

185289,0

272328,4

339108,8

421545,8

501240,4

577561,3

670427,4

757441,5

859991,3

945628,1

1036202,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

215368,5

468156,7

754008,1

982795,3

1250995,5

1522911,0

1775281,0

2051946,2

2325700,1

2615857,3

2916402,9

3200376,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

315256,6

762733,7

929171,6

976757,5

1015345,1

1052042,7

1238611,9

1490315,1

1655648,9

1829246,7

2046576,4

2212673,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

212844,0

474684,8

846017,8

1241471,1

1696789,2

2143952,1

2612169,0

3076716,8

3552265,4

4037328,4

4488820,5

4857867,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

19978,9

52491,5

77893,1

104619,7

129738,8

160717,2

214420,6

272928,3

336843,2

387323,5

437624,5

508152,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

36364,8

96823,5

175210,0

242614,0

334735,0

418176,5

499806,4

563572,2

637079,7

699610,2

827093,5

948276,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1181399,7

2441723,1

3588688,4

4725847,3

5840538,5

6930666,0

7755557,9

8618666,9

9727192,2

10886219,3

12190958,0

13442259,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

20734,6

41738,5

64607,9

87723,1

111823,1

136420,7

159999,8

184971,9

209085,0

235770,3

261989,8

289045,2

_______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.