Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січнілютому 2017 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

5394390,8

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

2911264,8

54,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

80493,3

1,5

Переробна промисловість  

С

2830771,5

52,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

652652,5

12,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

113814,5

2,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

466897,5

8,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

758001,5

14,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

474738,4

8,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

52491,5

1,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

96823,5

1,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2441439,6

45,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

41686,4

0,8

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.