Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–травні 2017 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень

2017р.

до

квітня

2017р.

Травень

2017р.

до

травня

2016р.

Січень–травень

2017р.

до

січня–травня

2016р.

Промисловість

B+C+D

110,6

141,9

103,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

112,2

133,4

113,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

116,2

148,0

160,4

Переробна промисловість  

С

111,8

132,1

110,8

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

108,9

118,4

112,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

115,3

108,9

110,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

104,6

114,8

106,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

162,6

132,4

49,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

105,7

127,3

112,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

108,0

117,4

104,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

110,8

180,8

140,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

109,2

150,7

95,4

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.