Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у 2016 році

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Грудень 2016р.

до

листопада 2016р.

Грудень 2016р.

до

грудня 2015р.

2016р.

до

2015р.

 

Промисловість

B+C+D

100,5

87,0

97,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,3

103,9

102,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

71,7

110,7

105,5

Переробна промисловість  

С

104,9

103,5

102,6

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

111,2

111,1

106,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

96,9

123,7

106,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,8

118,7

106,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

112,6

56,2

80,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,3

105,4

104,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

105,2

104,7

74,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

161,2

115,1

102,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,5

72,8

93,2

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.