Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за січеньсерпень 2015 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї  реалізованої продукції

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D+Е

15675920,7

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

15529077,0

99,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

9941005,9

63,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

334601,1

2,1

Переробна промисловість  

С

9606404,8

61,3

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

2058558,1

13,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

277034,3

1,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1331533,2

8,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2726815,7

17,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2043691,9

13,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

280846,6

1,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

354512,8

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5588071,1

35,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

146843,7

0,9

_________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".