Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році

(уточнені дані)

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

110,6

108,1

108,7

109,9

108,7

109,0

109,1

105,2

102,3

101,6

100,5

100,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

103,5

102,6

101,3

100,5

98,6

97,4

97,8

97,2

96,5

96,8

97,5

98,3

Добувна промисловість і розроблення карєрів

B

90,6

77,4

80,7

80,4

76,4

79,2

79,4

78,2

74,7

72,9

71,5

71,7

Переробна промисловість

C

104,3

104,3

102,9

102,2

100,6

99,1

99,6

99,2

98,8

99,3

100,2

101,0

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

100,6

106,9

108,6

107,1

105,2

106,2

108,4

110,9

111,8

112,1

112,9

113,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

95,5

97,5

100,5

96,8

98,7

97,0

99,6

100,9

100,7

100,9

101,8

102,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

93,7

97,6

99,6

99,1

98,2

97,2

97,7

97,3

97,6

97,1

97,2

96,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,1

95,9

100,3

104,3

112,7

112,4

111,4

96,3

79,8

82,2

85,9

87,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,3

103,8

98,6

94,6

92,5

94,2

96,0

98,0

98,4

101,0

102,0

102,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

109,4

140,1

126,2

104,9

95,1

92,4

89,4

88,2

91,3

89,0

91,1

91,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

122,9

123,3

99,8

113,9

117,4

89,2

85,1

80,5

86,6

85,8

85,9

91,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

115,9

112,4

114,8

118,4

118,5

121,3

121,9

114,0

108,6

106,5

103,5

102,3

____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».